Przeglądy budowlane Ząbki Przegląd, wołomiński Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy rzetelnie i fachowo.05-091 Rzezczypospolitej 10 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Ząbki. Przeglądy roczne Ząbki, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Ząbki, ekspertyzy Robert Górka sekretarz@zabki.pl um@zabki.pl wołomiński 22 5109888

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów mających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Ząbki
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Ząbki
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Ząbki
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Ząbki
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Ząbki

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Ząbki
kontrole techniczne budynków Ząbki

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Ząbki Portal Ząbki Miasto Ząbki Przeglądy techniczne Ząbki Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku